Vragen en weetjes # 1

Het jaar van de voorbereiding

De VegaBoerderij Groene Hart beschikt per 1 maart over 14 hectare grasland. Wordt alles meteen benut voor groenteteelt?

Nee, dat gaat eenvoudigweg niet lukken: ook boer Martijn kan geen ijzer met handen breken. Dit jaar zal ongeveer vijf hectare worden omgeploegd en ingezaaid, zodat in de loop van 2021 de eerste groentepakketten aan de leden van de coöperatie geleverd kunnen worden. Er zal ook veel tijd worden besteed aan het realiseren van andere voorzieningen, zoals de tunnelkassen en de kippentrailer. Welbeschouwd kunnen we 2021 het beste het jaar van de voorbereiding noemen.

Geïnteresseerd?
Meer informatie op www.vegaboerderij.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.