Organisatie

De Vegaboerderij is een ledencoöperatie. Samen zorgen we voor de organisatie en hebben we een boer in dienst. Via de jaarlijkse ledenvergadering, in bestuur, commissies en op de boerderij, dragen leden bij aan de coöperatie. Met de kracht van deze samenwerking staan we sterker en bereiken we meer.

Vrijwilligers

De grootste groep binnen de Vegaboerderij bestaat uit vrijwilligers die wekelijks op het land meehelpen. Samen ondersteunen zij de boer met de vele praktische zaken op de boerderij. Zaaien, oogsten, schoffelen en helpen tijdens de uitgifte: deze groep vormt een onmisbaar onderdeel binnen de organisatie.

De boer

De bedrijfsvoering is in handen van boer Roos Köbben. Leer meer over haar op Onze Boer

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Ronald Hoevenaars – voorzitter
 • Gert Rijksen – bestuurslid boer en boerderij
 • Eefje Vink – bestuurslid communicatie
 • Martijn van der Veen – bestuurslid administratie
 • Ingrid van Uffelen – bestuurslid administratie

Raad van Commissarissen

 • Martien Kromwijk – initiatiefnemer en oprichter
 • (vacature)

Commissies

Er zijn drie commissie waarin leden zich verenigd hebben:

 • Evenementencommissie: zorgt voor deelname van de Vegaboerderij aan lokale markten, de maandelijkse open dagen en deelname aan andere activiteiten
 • Toekomstcommissie: adviseert jaarlijks tijdens de ledenvergadering over een toekomstbestendig beleid
 • Oogstcommissie: inventariseert jaarlijks de wensen vanuit de leden. Dit advies gebruikt de boer bij het eerstvolgende teeltplan.

Daarnaast hebben we binnen onze organisatie diverse coördinatoren. Over het algemeen zijn zij lid van een commissie en hebben binnen de commissie een aansturende rol. De coördinatoren overleggen met het bestuur.

 • coördinator vrijwilligers: Lia Nottelman
 • coördinator ledenwerving: (nog open)

Ledenvergadering

Elk jaar houden we twee keer een ledenvergadering; in het voor- en najaar.

 • ledenvergadering voorjaar: bespreking financiële jaarstukken;
 • ledenvergadering najaar: bespreking oogstplan, begroting, pakketprijs.

Overige gegevens

IBAN nummer: NL53RABO0364578645
BTW Nummer: NL862172822B01
KvK nummer: 81658168
RvO nummer: 220849404

 

Vers – Natuurlijk – Lokaal