Begroting

De begroting is gebaseerd op de ervaringen van andere initiatieven die ons voorgingen.

Grondaankoop

Deze wordt gefinancierd met leningen, deels van een bank, deels van particulieren die er geld in beleggen. De rente en aflossing zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting.

De investeringen

Om te starten moet er geïnvesteerd worden: van de oprichting van de coöperatie en het omploegen van de grond, tot de aanschaf van tunnelkassen, machines, gereedschap en kippentrailers. Ook het kopen en planten van boomgaard en voedselbos horen hierbij. Alles bij elkaar bijna € 200.000,–.

Daarnaast houden we er rekening mee dat we in het eerste jaar nog een aanloopverlies hebben omdat we dan nog niet de volle prijs willen rekenen voor het voedselpakket. Dit alles betalen we uit de opbrengst van de certificaten die de leden kopen à € 2.000,-. De investeringen worden wel uit de jaarlijkse opbrengsten afgeschreven, zodat we bij opheffing de certificaten kunnen terugbetalen.

De jaarlijkse begroting

De jaarlijkse kosten zijn ongeveer € 200.000,– en bestaan grofweg uit drie componenten:

  • bijna 1/3 zijn de salariskosten van de boer en trainees;
  • bijna 1/3 zijn rente op de leningen grondaankoop en afschrijving van de investeringen;
  • de rest varieert van jaarlijkse zaden en aanplant tot nutsvoorzieningen en verzekering.

De jaarlijkse opbrengsten bestaan uit de opbrengst van de voedselpakketten. De prijs hiervan wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. We rekenen op tenminste 200 eigenaren/leden. Zij nemen gemiddeld 2,5 voedselpakket af, voor circa € 7,75 per voedselpakket per week. Daarmee zou er een opbrengst zijn van € 200.000,-.

Als we meer dan 200 eigenaren werven, of ook voedsel verkopen aan lokale horeca en winkels dan behalen we een klein positief resultaat.

Ondernemingsplan

Download hieronder het ondernemersplan.

Ondernemingsplan VegaBoerderij