Begroting

De begroting is gebaseerd op de ervaringen van andere initiatieven die ons voorgingen. Op basis van hun ervaring – en inmiddels ook onze eigen ervaring – stellen we jaarlijks de begroting vast tijdens de ledenvergadering.

De jaarlijkse begroting

Elk jaar wordt de begroting voorgelegd aan de leden tijdens de ledenvergadering. De jaarlijkse kosten bestaan grofweg uit drie componenten:

  • 1/3 zijn de kosten voor de boerderij, zoals zaden, aanplant en materiaal
  • 1/3 zijn de salariskosten van boer en trainees;
  • 1/3 voor bedrijfsvoering zoals nutsvoorziening en verzekeringen

De opbrengsten bestaan uit de opbrengst van de voedselpakketten. De prijs hiervan wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. We rekenen op tenminste 200 eigenaren/leden. De pakketprijs is voor 2022 vastgesteld op 392,40 (incl. 9% btw) per jaar.

Als we meer dan 200 eigenaren werven, of ook voedsel verkopen aan lokale horeca en winkels dan behalen we een klein positief resultaat.

Grondaankoop

De grondaankoop zal worden gefinancierd met leningen, deels van een bank, deels van particulieren die er geld in beleggen. De rente en aflossing zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting.

Leden investeren

Om te starten moet er geïnvesteerd worden. Van de oprichting van de coöperatie en het omploegen van de grond, tot de aanschaf van tunnelkassen, machines en gereedschap. Met de aankoop van eigen grond kunnen we onze investeringen doen voor de lange termijn. Zoals bijvoorbeeld de aanplant van een boomgaard en een voedselbos.

Ondernemingsplan

Download hieronder het ondernemersplan.

Ondernemingsplan 2022