Begroting

De begroting is gebaseerd op de ervaringen van andere initiatieven die ons voorgingen.

Grondaankoop

Deze wordt gefinancierd met leningen, deels van een bank, deels van particulieren die er geld in beleggen. De rente en aflossing zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting.

De investeringen

Om te starten moet er geïnvesteerd worden: van de oprichting van de coöperatie en het omploegen van de grond, tot de aanschaf van tunnelkassen, machines, gereedschap en kippentrailers. Ook het kopen en planten van boomgaard en voedselbos horen hierbij. Dit alles betalen we uit de opbrengst van de certificaten die de leden kopen à € 2.000,-. Met dit geld leggen we ook een basis voor de aankoop van de grond.

De jaarlijkse begroting

De jaarlijkse kosten bestaan grofweg uit drie componenten:

  • bijna 1/3 zijn de salariskosten van de boer en trainees;
  • bijna 1/3 zijn rente op de leningen grondaankoop en afschrijving van de investeringen;
  • de rest varieert van jaarlijkse zaden en aanplant tot nutsvoorzieningen en verzekering.

De opbrengsten bestaan uit de opbrengst van de voedselpakketten. De prijs hiervan wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. We rekenen op tenminste 200 eigenaren/leden. De pakketprijs is voor 2022 vastgesteld op 392,40 (incl. 9% btw) per jaar.

Als we meer dan 200 eigenaren werven, of ook voedsel verkopen aan lokale horeca en winkels dan behalen we een klein positief resultaat.

Ondernemingsplan

Download hieronder het ondernemersplan.

Ondernemingsplan 2022