Begroting

De begroting is gebaseerd op de ervaringen van andere initiatieven die ons voorgingen. Op basis van hun ervaring – en inmiddels ook onze eigen ervaring – stellen we jaarlijks de begroting vast tijdens de ledenvergadering.

De jaarlijkse begroting

Elk jaar wordt de begroting voorgelegd aan de leden tijdens de ledenvergadering. De jaarlijkse kosten bestaan grofweg uit drie componenten:

  • 1/3 zijn de kosten voor de boerderij, zoals zaden, aanplant en materiaal;
  • 1/3 zijn de salariskosten van boer en trainees;
  • 1/3 voor bedrijfsvoering zoals nutsvoorziening en verzekeringen.

De opbrengsten bestaan uit de opbrengst van de pakketten. De prijs hiervan wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Om te kunnen spreken van een gezonde exploitatie met een klein positief resultaat, rekenen we op ten minste 200 leden. De pakketprijs is voor 2024 vastgesteld op 457,80 (incl. 9% btw) per jaar.

Grondaankoop

De grondaankoop zal worden gefinancierd met leningen, deels van een bank, deels van particulieren die er geld in beleggen. Als de coöperatie eigen grond heeft verworven, zal de rente en aflossing opgenomen worden in de jaarlijkse begroting. Tot dat moment zijn huurkosten voor het land in de begroting opgenomen

Leden investeren

Om te starten moet er geïnvesteerd worden. Van de oprichting van de coöperatie en het omploegen van de grond, tot de aanschaf van tunnelkassen, machines en gereedschap. Ook de exploitatietekorten in de opstartperiode tot aan een gezonde exploitatie (bij zo’n 200 deelnemers) wordt gedekt door de investeringen. Dit investeringskapitaal wordt door leden ingebracht via de ledencertificaten. Met de aankoop van eigen grond kunnen we onze investeringen doen voor de lange termijn. Zoals bijvoorbeeld de aanplant van een boomgaard en een voedselbos.

Ondernemingsplan

Download hieronder het ondernemersplan.

Ondernemingsplan 2022