Vegaburen

Met ‘vegaburen’ helpen we als leden elkaar. Bijvoorbeeld door bij toerbeurt pakketten te halen, of elkaar uit de brand te helpen mocht het ophalen eens niet uitkomen. En wie weet wat nog meer mogelijk is! Door elkaar te helpen geeft dit gemak én het scheelt in kilometers. Iedereen zal een eigen manier van ‘vegaburen’ hebben, van samendoen met een enkel ander lid tot breng&haalkringen. In Alphen zijn inmiddels twee haal&breng kringen opgezet en zijn de eerste pakketten voor elkaar opgehaald!

Maar… wie zijn mijn buren?

Om te kunnen vegaburen moet je natuurlijk wel weten wie je buur is. Om te ‘vegaburen’ moeten contactgegevens tussen de leden uitgewisseld worden. We mogen die gegevens niet zomaar delen. Daarom vragen we je toestemming om je gegevens (naam, woonplaats en emailadres) te mogen delen met andere leden, zodat leden onderling contact met elkaar kunnen opnemen. Aan degenen die toestemming hebben gegeven zal ik dan een lijstje namen sturen, zodat verder onderling contact gezocht kan worden om afspraken te maken over ophalen of achtervang te regelen.

Ja, ik wil graag ‘vegaburen’

Wil je gebruik maken van vegaburen, geef dit dan kenbaar door een mail te sturen naar Martijn. Zet in de mail je gegevens (naam, woonadres en emailadres) die gedeeld mogen worden met andere leden. De spelregels van de vegaboerderij, hoe we met elkaar omgaan, is onverkort van toepassing. Je toestemming kan je op ieder moment weet intrekken.