vacature-trainee-groentepakket-vegaboerderij

Vacature: trainee

Wij zoeken twee trainees die met de boer zorgen voor het vast kader op het bedrijf en bij de wekelijkse uitgifte van pakketten. Er is maatwerk mogelijk in de omvang van de inzet – onze voorkeur gaat uit naar tenminste 2 dagen in de week waarvan één in de week (bewerken van de tuin) en één op vrijdag/zaterdag voor de oogst en uitgifte van pakketten.

Wij bieden een redelijke vergoeding en opleiding in de praktijk.

Direct nabij Bodegraven, aan de Buitenkerk 57, is de VegaBoerderij gevestigd. Dit jaar zijn we het 3e jaar actief als bedrijf. Een boer organiseert alle werkzaamheden op de boerderij en de wekelijkse uitgifte van de voedselpakketten. Vanuit de coöperatie is er een grote groep vrijwilligers die zich ook met regelmaat inzet bij alle werkzaamheden.

Biologische teelt, natuurbescherming en biodiversiteit staan hoog in het vaandel. Er is genoeg land beschikbaar voor de coöperatieve leden, nu zo’n 70 maar in de komende jaren uit te groeien tot circa 200. De leden stellen jaarlijks op de ALV van de coöperatie een oogstplan op waarmee de boer(in) het werkplan en de teelt kan inrichten.
Zie verder ook www.vegaboerderij.nl.

Reacties

Graag zo spoedig mogelijk.
Bij belangstelling, of tips over kandidaten:
boer@vegaboerderij.nl aan Gepco van Ek