Administratieve hobbels

Er zijn overigens nog wel wat kleine ‘administratieve’ hobbels te nemen. Een aantal omwonenden heeft bezwaar aangetekend tegen de komst van de VegaBoerderij, onder meer omdat de aanleg de plek van weidevogels zou verstoren. Dit is onjuist: officiële tellingen laten zien dat op deze grond niet of nauwelijks nesten zijn te vinden, de vogels bevinden zich op wat verder van de bebouwing gelegen grond. Tijdens het frezen van de grond, zeg maar het klaar maken voor het plantgoed, is de gemeente ingeschakeld die het werk tijdelijk heeft stilgelegd. Het zware werk was toen zo goed als gereed, dus consequenties heeft dit verder niet. De wetgeving staat aan onze kant, want een boer mag sowieso 20 procent van zijn land omploegen voor andere doeleinden dan grasland. En vooralsnog overschrijden wij de 20 procent bij lange na niet. Het laat wel zien dat we de procedures zorgvuldig moeten bewaken, en dat doen we dan ook met verve. De gemeente Alphen aan den Rijn staat positief tegenover het initiatief en heeft alle mogelijke medewerking toegezegd. Met de omwonenden wordt overlegd om tot een voor iedereen plezierige voortzetting te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *